Werkmethode

Hoe gaat Wisofton te werk

Stappenplan.

Wisofton hanteert een duidelijke vooraf gespecificeerde aanpak. Middels een vier stappen plan wordt een project doorlopen en worden de resultaten opgeleverd. De vier stappen die doorlopen worden, zijn verder op deze pagina beschreven.
1

Analyseren

Een project begint vaak met een probleem waar u een oplossing voor zoekt. In enkele gevallen zijn de wensen en eisen al duidelijk gespecifieerd en zal deze stap deels overgeslagen kunnen worden. Mocht het zo zijn dat de wensen en eisen nog niet helemaal duidelijk zijn, dan helpt Wisofton u om dit helemaal helder te krijgen. Deze documentatie zal gebruikt worden als leidraad voor het project.

2

Ontwerpen

Aan de hand van de analyse maakt Wisofton twee ontwerpen. Om te beginnen wordt een grafische interface ontworpen, dit ontwerp kan vervolgens met u worden doorgenomen om tot een definitief ontwerp te komen. Daarop aansluitend zal een technisch ontwerp worden gemaakt.

3

Implementatie

In dit stadium van het project zijn alle benodigde gegevens bekend, aan de hand van het ontwerp kan de applicatie opgebouwd worden. Als alle gewenste functionaliteiten geïmplementeerd zijn, zullen deze uitvoerig getest worden alvorens de applicatie uitgeleverd zal worden. Nadat alles is ingericht en de klant is tevreden met het eindresultaat, zal het geheel worden opgeleverd. Er bestaat uiteraard een mogelijkheid om trainingen te geven aan de gebruikers van de applicatie.

4

Nazorg

De laatste stap van het project is de nazorg. Wisofton draagt er zorg voor om de applicaties foutloos op te leveren, helaas is dat niet altijd mogelijk en daarom bestaat er de mogelijkheid om deze fouten te verhelpen. Daarnaast kan Wisofton, indien afgesproken met de klant, service bieden op basis van een SLA-overeenkomst.